Round table 95 Antwerp international


Wat is de ronde Tafel

De Ronde Tafel is een internationale vereniging van jonge mannen, welke ongeveer 1.500 leden telt in België. De “RT”, zoals de Ronde Tafel wordt genoemd door haar leden, vindt haar oorsprong in de kringen van de Engelse service clubs. Het lidmaatschap in de Ronde Tafel stopt op 40 jarige leeftijd. Zodoende verzekeren we ons van een continue instroom van nieuwe en jonge ideëen.

Doelstellingen van de Ronde Tafel

  1. De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen

  2. Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.

  3. Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.

  4. De uitstraling der vereniging doorheen de wereld begunstigen.

De vereniging verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten, waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselitisme verboden is.