Round table 95 Weteren


Welkom!

De benaming “Ronde Tafel” werd overgenomen uit de fameuze rede van de Prins van Wales, die de jonge mannen opriep om “rond een tafel” te gaan vergaderen. En zonder de minste allusie op de Ridders van de Ronde Tafel, wat sommigen wel zouden geneigd zijn te denken. Bij de keuze van ons kenteken, zou een toevallige samenloop van omstandigheden Koning Artur en zijn koene ridders toch in verband met onze beweging brengen. Ons kenteken, een lichtjes aangepaste tekening naar een houten schijf, die nu nog in de ridderzaal van het kasteel van Winchester opgehangen is.

Voor ons land begint het Tafelavontuur in maart 1947. In de loop van de daaropvolgende winter vormde zich een kleine kern in Brussel. Op 19 maart 1948 hielden 10 kandidaten de vormingsvergadering. Het Engels kenteken werd lichtjes gewijzigd : de roos in het midden werd vervangen door het Gulden Vlies, naar de in 1429 door de toenmalige vorst Filips de Goede ingestelde orde.

Ronde Tafel Wetteren 95 groepeert een 20-tal gemotiveerde mannen uit de wijde omgeving die zich, naast hun professionele leven, inzetten voor de gemeenschap. Daartoe worden op een regelmatige basis activiteiten georganiseerd om met de opbrengsten de verschillende sociale projecten te steunen.